Servicevilkår

Servicevilkår

 1. Introduktion

  Disse servicevilkår ("Vilkår") styrer din brug af webflake.dk-tjenesten, leveret af Banatic aps ("Banatic," "vi" eller "os"). Ved at bruge webflake.dk accepterer du disse Vilkår.

 2. Brug af Tjenesten

  Du må kun bruge webflake.dk til lovlige formål og i overensstemmelse med disse Vilkår. Du må ikke bruge vores tjeneste:

  • På nogen måde, der overtræder gældende føderale, statslige, lokale eller internationale love eller regler.
  • Til at transmittere eller anskaffe afsendelse af noget reklamemateriale, herunder "spam" eller enhver anden lignende henvendelse.
  • Til at udgive sig for eller forsøge at udgive sig for Banatic, en Banatic-medarbejder, en anden bruger eller enhver anden person eller enhed.
  • Til at engagere sig i enhver anden adfærd, der begrænser eller hæmmer andres brug eller nydelse af tjenesten, eller som, som bestemt af os, kan skade Banatic eller brugerne af tjenesten, eller udsætte dem for ansvar.
 3. Intellektuel Ejendom

  Tjenesten og dens originale indhold, funktioner og funktionalitet ejes af Banatic og er beskyttet af internationale ophavsret, varemærke, patent, forretningshemmelighed og andre intellektuelle ejendomsrettigheder.

 4. Ansvarsfraskrivelse

  Tjenesten leveres "som den er" og uden garanti af nogen art, hverken udtrykkelig eller underforstået, herunder, men ikke begrænset til, underforståede garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål og ikke-krænkelse. Banatic giver ingen garanti for, at tjenesten vil være fejlfri eller uafbrudt. Din brug af tjenesten er på egen risiko.

 5. Begrænsning af Ansvar

  I intet tilfælde er Banatic ansvarlig for direkte, indirekte, hændelige, særlige, følgeskader eller straffesager, herunder, men ikke begrænset til, tab af fortjeneste, tab af data eller afbrydelse af forretning, som opstår i forbindelse med din brug af tjenesten.

 6. Indemnifikation

  Du accepterer at holde Banatic, dets tilknyttede selskaber samt deres respektive officerer, direktører, medarbejdere, agenter, licensgivere og leverandører skadesløse mod enhver krav, handling, søgsmål eller retssag, samt enhver og alle tab, ansvar, skader, omkostninger og udgifter (herunder rimelige advokatsalærer), der opstår i forbindelse med din brug af tjenesten eller enhver overtrædelse af disse Vilkår.

 7. Gældende Lovgivning

  Disse Vilkår skal reguleres af og fortolkes i overensstemmelse med dansk lovgivning, uden hensyn til dens konflikteretningslinjer.

 8. Ændringer af Vilkår

  Banatic kan revidere disse Vilkår fra tid til anden. De reviderede Vilkår træder i kraft ved offentliggørelse. Ved at fortsætte med at bruge tjenesten efter de reviderede Vilkår træder i kraft, accepterer du at være bundet af de reviderede Vilkår.

 9. Ophør

  Vi kan afbryde eller suspendere din adgang til hele eller dele af tjenesten øjeblikkeligt, uden forudgående varsel eller ansvar, af hvilken som helst årsag, herunder uden begrænsning, hvis du overtræder disse Vilkår. Ved ophør ophører din ret til at bruge tjenesten øjeblikkeligt.

 10. Diverse

  Disse Vilkår udgør hele aftalen mellem dig og Banatic vedrørende brugen af tjenesten. Hvis en bestemmelse i disse Vilkår anses for at være ugyldig eller ikke-håndhævelig, skal sådan bestemmelse frasorteres, og de resterende bestemmelser skal håndhæves. Overskrifter er kun til referenceformål og definerer på ingen måde, begrænser, fortolker eller beskriver omfanget eller omfanget af en sådan sektion. Banatics manglende håndhævelse af en rettighed eller bestemmelse i disse Vilkår udgør ikke en frafaldelse af en sådan rettighed eller bestemmelse, medmindre det anerkendes og accepteres af os skriftligt. Disse Vilkår, og eventuelle rettigheder og licenser tildelt herunder, må ikke overføres eller tildelt af dig, men kan tildeles af Banatic uden begrænsning. Ethvert forsøg på overførsel eller tildeling i strid hermed vil være ugyldigt. Parterne heri er uafhængige entreprenører, og ingen agentur-, partnerskabs-, joint venture-, arbejdsgiver-arbejdstager- eller franchiseforhold er tilsigtet eller skabt af disse Vilkår.

Dette dokument blev sidst opdateret den 22. april 2024

Kontakt Os

Hvis du har spørgsmål om disse Vilkår, bedes du kontakte os på info@webflake.dk.

Her har du hele Terms of Service-dokumentet på dansk med HTML-tags. Lad mig vide, hvis der er mere, jeg kan hjælpe med!